You are here: Home Lyrics
Astghik Safaryan - Song Lyrics
E-mail Print PDF«Դու Ուժեղ ես»

-1-

օօհ-օօհ-օօհ-օօհ

Հոգնել ես սպասելուց, երազելուց,

Շարունակ պայքարելուց ու պարտվելուց

Քեզ թվում է չունես ուժ պայքարելու,
 Ու թվում է թե երբեք չես հաղթելու

Հավատա եթե անցնում ես այդ ուղին,

Քո մեջ ապրում է Ուժ պայքարողի

Դե ուրեմն վստահիր ինքդ քեզ

Հավատա քո Ես-ին, դուք ուժեղ եք միասին

ԿՐԿՆԵՐԳ

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Հավատա քո Ես-ին

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

-2-

Հոգնել ես ամենուր սեր փնտրելուց,

Շարունակ սիրելուց ու կորցնելուց

Քեզ թվում է թե երբեք չես գտնելու

Այն մեկին ում հետ չես տխրելու

Հավատա, երբեք մի դիր դու վերջակետ

Կ'գտնես մեկին, ում հետ՝... բազմակետ

Դե ուրեմն վստահիր ինքդ քեզ

Հավատա քո Ես-ին, դուք ուժեղ եք միասին

ԿՐԿՆԵՐԳ

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Հավատա քո Ես-ին

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

Հե՜յ

Դու ուժեղ ես իմացիր

Վստահիր ինքդ քե՜զ

հավատա քո Ես-ին

Դու Ուժես ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր

օօօհ-օօօհ-օօհ

Դու Ուժեղ ես իմացիր


Music / Lyrics Astghik Safaryan

ALONE

Verse-1

There’s so much I’d like to say

You stole my sunny Saturdays, yeah

You didn’t even feel regret

You didn’t even care

Now I’m sitting in my place

And I feel so Alone

Chorus:

All Alone~, alone

I feel alone

I’m thinking about you and I

I’m thinking about the ways you lied

I’m thinking about to break my smart

Just the way you broke my heart

Verse-2

You’ve pretended all the time

Making me believe that I was the one for all times

You’ve played with my heart inside my game

And every time the story was same

Now I’m gonna be a better one

For someone else who’s there alone

Chorus:

All alone,

He’s alone, alone

He’s thinking about you and I

He’s thinking about the ways you lied

He’s thinking about to break my smart

Just the way you broke my heart

Verse-3

And every time I think of you

I hope the time will be the cure

Now I’m gonna be a better one

For someone else who’s there Alone

All alone.

 

Music/lyrics by Astghik Safaryan

Ser Taracel

-Verse1-

Թե ուզում ես ապտակել, փոխարենը դու շոյիր

Դե փորձիր

Թե ուզում ես բղավել , փոխարենը դու գրկիր

Մի վարանիր

Թե կարող ես դու լսել, խոսել , շփվել՝ մի անտեսիր

Դե փորձիր

Bridge

Փորձիր ու հասկացիր

Որ դա է կարևորը

Ոչ-ոք ու ոչ մի բան էլ չի կարող

Ճնշել և ցավեցնել ու ստիպել տխրել

-Chorus- (2x)

Մի փորձիր դու նեղացնել

Ու Մի փորձիր հոգին դու վնասել

Մի փորձիր վիրավորել

Մի փորձիր ուժով դու արգելել

Այլ փորձենք ավելի բարի դառնալ

Փորձենք սիրել այլ ոչ թե անտեսել

Փորձենք միավորվել, միասին իրար օգնել՝ սեր տարածել

 

-verse 2 – rap

-Bridge-

Փորձիր ու հասկացիր

Որ դա է կարևոր

Ոչ-ոք ու ոչ մի բան էլ չի կարող

Ճնշել և ցավեցնել ու ստիպել տխրել

-Chorus- (2x)

 

Music produced by DJ Serjo

Music/Lyrics by Astghik Safaryan


STANDART

Օրեցօր սիրելով

Ես դաևձել էի քո գերին

Փորձելով իմ սիրով

Դարձնել քեզ անթերի

Ինձ համար շատ հարմար

Բայց դու զգում ես անհարմար

Գիտես՞ ինչ է դա

Դարձել ես դու Ստանդարտ

Կրկներգ

Բայց դեռ կա մի բան որ չի թողնում ինձ հեռանալ քեզնից

Դու կանգնած իմ դիմաց համոզում ես ինձ մնալ կողքիդ

 

Օրեցօր փոխվելով

Նմանվել ես բոլորին

Խոսքերով խաբելով

Օրերով կորելով

Քեզ գուցե շատ հարմար

Բայց ես զգում եմ անհարմար

Գիտես՞ ինչ է դա

Դարձել ես դու Ստանդարտ

Կրկներգ

Բայց դեռ կա մի բան որ չի թողնում ինձ հեռանալ քեզնից

Դու կանգնած իմ դիմաց համոզում ես ինձ մնալ կողքիդ:

Ու գիտես՞ ինչն է դա, որ չի թողնում ինձ հեռանալ քեզնից

Դու ՛՛Ոչ Ստանդարտ՛՛  համոզում ես ինձ մնալ կողքիդ:

 

Բայց դեռ կա մի բան, Դեռ կա մի շանս, ես կարծես հիմա համոզվում եմ…..

Կրկներգ 

խոսք/երաժշտ. – Աստղիկ Սաֆարյան, feat. DJ SERJO


LAVN ES

-I-

Թե  ուզում ես քեզ լսեմ,

Ասա', լսեմ:

Թե  ուզում ես` ես խոսեմ,

Ասա', խոսեմ:

Ինչ  ուզում ես քեզ ասեմ`

Ասում եմ տե'ս,

Դու միայն թե իմ սիրուն չկասկածես:

Ես հոգնել եմ քո անվերջ լուռ աչքերից,

Ուզում եմ, որ խոսես,ասես դու ինձ

Թե ուզում ես իմ կողքին լինել, խոսի'ր

Թե ուզում ես բաժանվել ինձնից, փորձի'ր.

Կրկներգ: (2x)

Լա-լա-լա-դու, լա-լա-լավն ես

Ինձ համար դու հենց այն մեկն ես,

Ով տարավ ինձնից իմ սերը

Ու թողեց միայն հույսերը

-II-

NAREKs part

-III-

Լա-լա-լա-լա

Ինձ համարդու հենց միակնես~,

Ով տարավինձնից իմ միակսերը~..

Կրկներգ (4x)

                                                                                                                                                           խոսք/երգ-Աստղիկ Սաֆարյան

 

՞ՈՐԲՈՒԿ՞

-1-

Դառն ու ցավոտ մի պատմություն,

Որ լուռ նվում է իմ սրտում

Ոչ մանկություն, ոչ մայր, ոչ հայր

Չվիճակվեց նրան կյանքում

Սրտում թախիծ, աչքերում վախ

Ու անորոշ անծայրություն

Մի մեծ աշխարհ, փոքրիկ տղա

Ու մարդկային անսրտություն

ԿՐԿՆԵՐԳ

Մանկատունն է տունը նրա

Լքված բախտի մի կայարան

Սպասումով բախում է նրա

Փոքրիկ սիրտը անպաշտպան

-2-

Լաց է լինում տղան անքուն

Անհնազանդ պահանջում՝

-Ու՞ր ես հայրիկ, վախ եմ ապրում,

Ու քո գալուն եմ ես սպասում:

Այդպես էլ հառած մնաց աչուկները Որբուկի,

Ոչ պատասխան եղավ նրան,

Ոչ օգնություն հայրիկի

ԿՐԿՆԵՐԳ

Մանկատունն է տունը նրա

Լքված բախտի մի կայարան

Սպասումով բախում է նրա

Փոքրիկ սիրտը անպաշտպան

/խոսք-Լաուրա Հովհաննիսյան; Երաժշ.-Աստղիկ Սաֆարյան/


“SHALOM”

Verse-A

Here is a story ‘bout a boy

Who happened to my life a few months ago

He was good with his Ego

A freaky , handsome Jewish boy.

Today in London with a girl

Then in Paris with another

To nobody he was loyal

He was international

Bridge:

But He was wise

He was nice

He was there

He was here

He said that

He said this

No responsibilities

He was crazy, and amazing

And his speaking was so insane

When I used to say “Hello”

He was saying me instead…

Chorus:

“SHALOM….SHALOM

I shall go on like this

If you’re with me, baby Let’s Go

SHALOM…SHALOM

If you wanna be my all

Baby Welcome to my world”

Verse-B

Can’t believe it

This happened to him

He said to me that

He was so addicted

Today in London, he’s with me

Then in Paris here with me

Now I’m trynna be loyal

But now I’m international

Bridge:

I am wise

I am nice

I am there

I am here

I said that

I said this

No responsibilities

I am crazy, and amazing

And I’m acting so insane

When he wanted to complain

I was saying him instead:

Chorus:

“SHALOM….SHALOM

I Shall go on like this

If you’re with me, baby Let’s Go

SHALOM…SHALOM

If you wanna be my all

Baby Welcome to my world”

Verse-C

Can’t believe it

People up there

They’re watching us, discussing us,

They’re talking about that

We are crazy and amazing

And we’re acting so insane

When they wanted to complain

We were saying them instead

Chorus… 1x

Music/Lyirics written by Astghik Safaryan

Music Produced by ARTEM VALTER

Recorded and mixed at “AllGoRythm” Studio (sound recorder: Arthur Mkrtchyan)


"TODAY"

Verse - 1

I found a "better way"
Now it's an easy day
And I can really say
That I'm outta control 
Now I really know 
You'll never let me go
And I will let you know
What I'm feeling TODAY

Chorus:

Uhuu~, I've got this feeling Today
Uhuu~, I know you're feeling the same
You gotta know that (3x) 
Yeah, I've got this feeling TODAY
TODAY (3x)
Yeah, I've got this feeling TODAY

Verse-2

You make me wanna talk
You make me wanna walk
You make me play my role
When I'm outta control
Now I really know 
You'll never let me go
I will let you know
What I am feeling TODAY

Chorus:

Uhuu~, I've got this feeling Today
Uhuu~, I know you're feeling the same
You gotta know that (3x) 
Yeah, I've got this feeling TODAY
TODAY (3x)
Yeah, I've got this feeling TODAY


ՈՒշ է...”

Verse-1

Դու ասում էիր' թե ես քեզ պես եմ

Ու ասում էիր թե ես ուրիշն եմ

(Բայց) հիմա գիտես' էլ քեզ հետ չեմ

Ու գիտես,որ ես ուրիշինն եմ

Փորձում ես դու ետ բերել ինձ

Փորձում ես նորից գերել ինձ

ժամանակն իր գործն արել է

ժամանակն իր խոսքն ասել է

Chorus-2x

ՈՒշ է, ՈՒշ է,

Մեր սիրո համար արդեն ուշ է,

ՈՒշ է,

Մեր սերն արդեն մի լավ հուշ է:

(այն ինձ համար մի լավ հուշ է)

Verse-2

Դու ասում էիր' թե օրերից մի օր

Օրերից մի օր դու կգաս ինձ մոտ

Կգաս ինձ մոտ ու կասես դու ինձ

“Մեղավոր եմ. ես դեռ սիրում եմ քեզ”

Փորձում ես դու ետ բերել ինձ

Փորձում ես նորից գերել ինձ

ժամանակն իր գործն արել է

ժամանակն իր խոսքն ասել է

Chorus-2x

Verse -3

Գիտեմ հիմա դու մենակ ես

Նա էլ թողել է,հեռացել է քեզանից

Դու հիմա մենակ ես,

Որոշել ես ու հիշել ես ինձ էլի.

խոսք/երաժշտ. Աստղիկ Աաֆարյան


“BETTER WAY”

Verse-1

I want you to wake me, wake me, wake me up, always.
I want you to wait me, wait me, wait me outside
We couldn't make it up
Could only break it up
Now we both should get a different sides ( yeah-eh-eh-eh)

Chorus: 2x
We should get away
And try to find a better way

Verse-2

My heart was a drum, and you were drummer, playing.
My love was a song and you were singer, baby
We couldn't make it up
Could only break it up
Now we both should get a different sides ( yeah-eh-eh-eh)

Chorus: 2x
We should get away
And try to find a better way


Music by Leon Gris & Deep Danny 
Vocals & lyrics by Astghik Safaryan


ՆԱ

Verse-1

Մարել են նրա հույսերը,

Կորել են,չկան հույզերը:

Զուր են հիմա խոսքերը,

Լուռ է հիմա իմ սերը,...

Bridge

Ուզում եմ,որ նա միշտ լինի կողքին իմ,

Ուզում եմ նա լինի ազատ ու խենթ:

Ուզում եմ անընդհատ խոսի,ժպտա ինձ

ՆԱ, ով գերել է հոգիս

Հենց ՆԱ,ով գերել է հոգիս

Chorus-2x

Նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա

Նրան ում ներել եմ նորից,

Նա-նա-նա-նա-նա-նա-նա

Այդ ՆԱ է,ով գերել է հոգիս:

Verse-2

Ուշ է հիմա,

Բառերս քիչ են հիմա:

Իմ Սերը ուր էլ գնա ինձ հետ է

Ուր էլ լինի,, ինձ մեկ է. (ես)

Bridge

Chorus-2x

solo

Bridge

Chorus-2x

խոսք/երաժշտ.—Աստղիկ Սաֆարյան


Սև ակնոց

Verse-1

Քայլում եմ նեղ մի փողոցով,

Ինձ նայում է մեղմ իր հայացքով

Մի տղա սև ակնոցով'

Քո կորցրած սև ակնոցով,

Իմ նվիրած սև ակնոցով:

Verse-2

Ինչպիսի վառ անցյալ,

Որ ինձ պիտի գտներ դարձյալ

Ու հիշեցներ ինձ քո մասին'

Քո կորցրած սև ակնոցով,

Քո կորցրած սև ակնոցով

Verse-3

Նայում եմ անթարթ իմ հայացքով

Իսկ նա ակնհայտ է,որ այսօր

Հիացած է ինձանով'

Իսկ ես նրա սև ակնոցով,

Քո կորցրած սև ակնոցով ..


 խոսք/երաժշտ. Աստղիկ Սաֆարյան


Մհ պատուհան

Verse-1

Մի պատուհան և Ես

Կանգնած ես Դու և Ես

Կան շատ խոսքեր' կեղծ ու սուտ

Դու ասում ես “Ես սիրում եմ քեզ”

Chorus:

Բայց արի ու տես,

Որ բոլորն էլ իրենց ստելու յուրովի ձևն ունեն

Բայց արի ու տես,

Որ բոլորն էլ ասես, ստելու տարբեր ձևեր գիտեն

Verse-2

Փորձիր մի քիչ անկեղծ լինել

Գոնե մի ստիր դու ինքդ քեզ,

Թե չես սիրում, ասա անկեղծ.

էլի ասում ես “սիրում եմ քեզ”

Chorus:

Դե նայիր ու տես,

Որ բոլորն էլ իրենց ստելու յուրովի ձևն ունեն

Դե նայիր ու տես,

Որ բոլորն էլ ասես, ստելու տարբեր ձևեր գիտեն

Verse-3

էլ չեմ կարող ապրել այսպես

ժպտում եմ,բայց տխրել եմ ես

Հիմա ստիպված կասեմ խոսքեր

Ասում եմ' “Չեմ սիրում էլ քեզ”

Chorus:

////Բայց արի ու տես,

Որ Ես էլ քեզ պես ստելու յուրովի իմ ձևն ունեմ Բայց արի ու տես

Որ ես էլ ասես, ստելու միայն այս ձևը գիտեմ

Արի ու տես,որ բոլորն էլ իրենց ստելու տարբեր ձևերն ունեն..

խոսք/երաժշտ.—Աստղիկ Սաֆարյան


Fabulous Boy”


Verse-1

Step by step,
You’re goin’ Ahead & ahead
But  if you need an advice,
Now hear me, Famous Boy I’m talkin’ to You

Day by day ( you’re getting’ )
Higher & higher ( you’re getting’ )
More famous
Boy you’re so Famous…

Chorus:
Sometimes I found you pretty,sweety boy,
Sometimes I found you dancin’ on a floor
And once I have said & done enough
 You rocked my world
‘Coz you are such a “Fabulous Boy”
Yeah, you’re such a Fabulous Boy,
Yeaaaaah, you’re such a Fabulous Boy…..

Verse-2

I like your style
You know I like when you smile
And every time you are down
I  rise you up & say “You’re Famous Boy”
Day by day
You are getting wiser & wiser
You realize I’m your lover
Damn you’re so Famous….

Chorus…
Solo


Day by day
We are getting  closer & closer
You realize I’m your lover
And I, don’t care that you are “Fabulous Boy”
Yeah I don’t care that you are “Fabulous Boy”

Chorus…

                                                                                                                                                       Music/ Arrangement:  Garik(32-club)
                                                                                                                                                                         Lyrics:  Astghik Safaryan

                        


Մեղավոր ես…”

Verse  1

Հնացել ես կարծես դու ինձ համար,
Օտարացել այնպես, այնպես անտես, 
Հեռացել ես կարծես դու ինձանից ու  ինքդ քեզանից
Մոլորվել ես քո անիմաստ անուրջներում ու մտքերում…

Եվ…..այն չես դու արդեն և ինձ մնում է որոշել…
Մնում է որոշեմ` ինչ անեմ քեզ հետ….

Chorus (2x)
Մեղավոր ես թե անմեղ 
Կեղծավոր ես թե անկեղծ
Անարդար ես թե արդար 
Բայց փաստ է  ….այն չես դու արդեն:

Verse 2

Չեն հիացնում արդեն աչքերը քո,
Չեն զարմացնում արդեն խոսքերը քո,
Հեռացել ես կարծես դու ինձանից ու  ինքդ քեզանից
Մոլորվել ես քո անիմաստ անուրջներում ու մտքերում…

Եվ…..այն չես դու արդեն և ինձ մնում է որոշել…
Մնում է որոշեմ` ինչ անեմ քեզ հետ….

Chorus (2x)

Մեղավոր ես թե անմեղ 
Կեղծավոր ես թե անկեղծ
Անարդար ես թե արդար 
Բայց փաստ է  ….այն չես դու արդեն:

Solo
Եվ…..այն չես դու արդեն և ինձ մնում է որոշել…
Մնում է որոշեմ~…….


Chorus  (4x)
Մեղավոր ես թե անմեղ …            
Բայց ….այն չես դու արդեն…

Music/Lyrics: Astghik Safaryan
Arrangement: Martin Mirzoyan

 

Popular

My Twitter Updates